Samtalsterapi

Välkommen till en varm och trygg samtalsmiljö!

mottagningen

Alla kan vi hamna i livssituationer då vi behöver samtala med en professionell samtalsterapeut. Jag utgår huvudsakligen ifrån metoder som Kognitiv Beteendeterapi KBT, Motiverande Samtal MI, Hjälpande Samtal och andra samtalsmetoder som sorteras under Positiv Psykologi.

I samtalen mellan dig och mig lägger vi fokus på här och nu och arbetar för att nå ett förebyggande tankesätt, eftersom vi inte kan påverka det som redan har skett i livet. Vi arbetar nutidsorienterat då vi kan påverka vår framtida utveckling av till exempel våra handlingar, relationer eller psykiskt välbefinnande. I samtalsterapin öppnar du upp för nya sätt att tänka och därmed handla. Samtalen mellan dig och mig är en levande process.
Jag har tystnadsplikt.

Du har kommit till en punkt i livet då du vill:

 • Stärka ditt föräldraskap eller stärka anknytningen till ditt barn.
 • Går i adoptionstankar.
 • Stöd till dig som har ett barn med särskilda behov.
 • Samtalsstöd vid barnlöshet
 • Bryta din ensamhet
 • Utveckla/avveckla relationer. Hjälp med konflikthantering
 • Anhörigstöd.
 • Hjälp att hantera stress och nedstämdhet och finna lösningar.
 • Bryta gamla vanor och mönster, ta nästa steg och finna en väg som tar dig framåt.
 • Nå en positiv livsutveckling och nå personliga och professionella mål
 • Stärka självkänslan

Varmt välkommen att höra av dig.