Samarbeten

fjarilarBetaHälsan

Avtal med BetaHälsan, företagshälsovård, där Levande Samtal tar konsultuppdrag som socionom/samtalsterapeut
www.betahalsan.se

 

ELEVSUPPORT

Arbetar som kuratorskonsult hos Elevsupport.

 

Addus Care

Konsultavtal med AddusCare, bemanning, bland annat inom sjukvård och skola. Levande Samtal tar konsultuppdrag som Kurator

 

ATTENDO

Underleverantör åt ATTENDO för konsultuppdrag som Kurator för REGION SKÅNE